TEMPÊTE TROICALE #SANDY : CONSIGNES DE SECURITE de #pwoteksyonsivil #Haiti

 1. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Mete tout sa w ap bezwen pou plizyè jou nan kay la pou sizoka ou pa ka soti.
 2. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si w rete nan zòn ki konn gen glismann teren, ale kay yon fanmi oubyen yon zanmi ki pi asire.
 3. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si w rete nan zòn ki konn gen deboulonnay tè, ale kay yon fanmi oubyen yon zanmi ki pi asire.
 4. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Mete zafè w ak papye enpòtan w yon kote ki asire.
 5. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Sa ki ka lakòz lanmè a monte. Si w rete bò lanmè, prepare w pou w deplase ak fanmi w.
 6. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Sa ki ka lakòz lanmè a monte. Pa rete sou plaj meteyo anonse gwo van ak gwo lapli sou peyi a.
 7. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si w gade bèt, mete yo yon kote ki asire.
 8. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si w rete kote ki konn gen glismann teren, chache yon kote ki lwen danje, ale ak fanmi w sizoka.
 9. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si w rete kote ki konn gen inondasyon, chache yon kote ki lwen danje, ale ak fanmi w sizoka.
 10. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si kay ou make fann, deplase ! Ale yon kote ki lwen danje ak fanmi w sizoka.
 11. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si w rete nan kan, anba tant oubyen prela, ranje zafè w byen ranje. Mete yo an sekirite.
 12. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si w rete nan kan, anba tant oubyen prela, prepare w pou w al yon kote ki asire pou sizoka.
 13. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si w se maren oubyen pechè, pwoteje bato, kannòt. Epi koute meteyo ak previzyon sou lanmè/
 14. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Sa ki ka lakòz inondasyon, glismann teren, deboulonnay tè ak efondreman. Rete veyatif !
 15. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Koute bilten meteyo ak anons otorite yo sou radyo, telivisyon, entènèt.
 16. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Voye je sou granmoun ki fèb, moun ki andikape ak timoun yo. Fè solidarite ak yo.
 17. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Sa ki ka lakòz inondasyon. Pa kite timoun yo dòmi atè pou dlo pa siprann yo.
 18. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Pa kanpe pre rivyè ni sou pon pou ou gade gwo dlo k ap desann. Pa travèse pon ki ka kraze.
 19. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Pa janm janbe dlo k ap desann, ni apye, ni sou bèt, ni nan machin.

Published by Roosevelt

Roosevelt JF is a Global Leadership Fulbright Research Scholar from Florida Atlantic University (FAU) where he taught Haitian Studies as an Adjunct Instructor (2005-2010). Roosevelt was also a senior admissions adviser at Kaplan University. Roosevelt JF is the President of The JF TEAM, INC; a full media marketing and business development consulting firm based in Fort-Lauderdale, FL. He is a sought out radio and TV business show host. He is also a guest for several mainstream medias including NPR, the Miami Herald and Newsweek. He also leads the Center for Communication of AIDS, a network of journalists committed against AIDS in Haiti and South Florida. He speaks fluently Creole, English, French and Spanish. He is the author Of "Leadership sur le vif: Des idées pour le changement et la création de richesse en Haïti".

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: