rooseveltjeanfrancois

A leadership platform for you

TEMPÊTE TROICALE #SANDY : CONSIGNES DE SECURITE de #pwoteksyonsivil #Haiti

 1. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Mete tout sa w ap bezwen pou plizyè jou nan kay la pou sizoka ou pa ka soti.
 2. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si w rete nan zòn ki konn gen glismann teren, ale kay yon fanmi oubyen yon zanmi ki pi asire.
 3. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si w rete nan zòn ki konn gen deboulonnay tè, ale kay yon fanmi oubyen yon zanmi ki pi asire.
 4. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Mete zafè w ak papye enpòtan w yon kote ki asire.
 5. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Sa ki ka lakòz lanmè a monte. Si w rete bò lanmè, prepare w pou w deplase ak fanmi w.
 6. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Sa ki ka lakòz lanmè a monte. Pa rete sou plaj meteyo anonse gwo van ak gwo lapli sou peyi a.
 7. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si w gade bèt, mete yo yon kote ki asire.
 8. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si w rete kote ki konn gen glismann teren, chache yon kote ki lwen danje, ale ak fanmi w sizoka.
 9. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si w rete kote ki konn gen inondasyon, chache yon kote ki lwen danje, ale ak fanmi w sizoka.
 10. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si kay ou make fann, deplase ! Ale yon kote ki lwen danje ak fanmi w sizoka.
 11. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si w rete nan kan, anba tant oubyen prela, ranje zafè w byen ranje. Mete yo an sekirite.
 12. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si w rete nan kan, anba tant oubyen prela, prepare w pou w al yon kote ki asire pou sizoka.
 13. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si w se maren oubyen pechè, pwoteje bato, kannòt. Epi koute meteyo ak previzyon sou lanmè/
 14. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Sa ki ka lakòz inondasyon, glismann teren, deboulonnay tè ak efondreman. Rete veyatif !
 15. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Koute bilten meteyo ak anons otorite yo sou radyo, telivisyon, entènèt.
 16. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Voye je sou granmoun ki fèb, moun ki andikape ak timoun yo. Fè solidarite ak yo.
 17. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Sa ki ka lakòz inondasyon. Pa kite timoun yo dòmi atè pou dlo pa siprann yo.
 18. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Pa kanpe pre rivyè ni sou pon pou ou gade gwo dlo k ap desann. Pa travèse pon ki ka kraze.
 19. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Pa janm janbe dlo k ap desann, ni apye, ni sou bèt, ni nan machin.
Advertisement

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: