TEMPÊTE TROICALE #SANDY : CONSIGNES DE SECURITE de #pwoteksyonsivil #Haiti


Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Mete tout sa w ap bezwen pou plizyè jou nan kay la pou sizoka ou pa ka soti. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si w rete nan zòn ki konn gen glismann teren, ale kay yon fanmi oubyen yon zanmi ki pi asire. Ayiti, tanpèt twopikal Sandy. Si w rete nan zòn ki konn genContinue reading “TEMPÊTE TROICALE #SANDY : CONSIGNES DE SECURITE de #pwoteksyonsivil #Haiti”