Lidèship annviv pou-w vin’n plis: apran’n reve gran, pou-w viv angran


Tout sa ou gen pou reyalize ap komanse nan tèt ou tankou yon rèv. Yon rèv se sa ou ta renmen wè ki rive demen ou eksprime ak pawòl Jodi-a. Panse-w ka kreye. Tout bagay kòmanse nan tèt ou avan-l rive fèt nan reyalite-a. Se sa nou rele panse kreyatris. Panse kreyatris la se riveContinue reading “Lidèship annviv pou-w vin’n plis: apran’n reve gran, pou-w viv angran”