rooseveltjeanfrancois

A leadership platform for you

Understanding the importance of our fruits, a book from Jean-Patrick Lucien

I was walking with my wife this morning in Fort-Lauderdale and our conversations were about fruits: mangoes, avocados, siwèl, Kachiman, kowosol, etc… and the pleasure we had devouring them.

I just  received an email from my friend Evangeline Roussel announcing the release of a book from Jean Patrick Lucien on the importance of our fruits. They are both former high school friends from Canado-Haitien who are committed to keep the honor code alive by using their gifts, talents, and abilities for the betterment of the community.

It’s a delight for me to share the content of this note as received.

_______

FWI PEYI NOU, yon liv ki pale de diferan fwi nou jwenn an Ayiti.  se reziilta rechèch ki te fèt pou montre valè fwi sa yo nan la vi yon moun e enpotans li n an anviwonman.  Chak fwi gen kapasite pou amelyore sante yon moun, ede ekonomi a e planèt la   .

FWI PEYI NOU, dekri orijin yon varyete de fwi twopikal, li eksplike kouman yo grandi e kouman pou pran swen yo.  Liv la enimere tout vitamin ki nan fwi sa yo e eksplike wol vitamin nan la sante.

FWI PEYI NOU, se yon liv ki ekri pou elèv, pwofesè, lidè avèk objektif ke li ka jwe yon wol nan rebwaman peyi d Ayiti, ankouraje jèn yo pou konprann valè pye bwa yo, e vin anbasadè nan pwoteksyon anviwonman peyi a.

fwi nou yo

Liv sa pibliye sou sit Amazon e wap jwenn li sou sit sa :

https://www.amazon.com/s/ref= nb_sb_noss?url=search-alias% 3Daps&field-keywords=fwi+peyi+ nou

Achete liv sa, se familiarize tèk tout ou avèk  bèl fwi ke ou jwenn an Ayiti. Otè a, Jean Patrick Lucien pwomèt ke chak fwa ou achte yon kopi, li pral ede òganizasyon lokal nan sid peyi d Ayiti plante ab fwitye pou rekouvri de dega siklòn Matye te fè.

« Ou pral konprann itilite liv sa a, lè Ministè Levasyon nasyònal pral egzije chak timoun pou l mete omwen 5 plantil nan tè chak láne, epi, pran pasyans avèk yo pou yo kap byen grandi. N a fè kalkil la pou n bay rezilta a sou senk láne.Rosemond Lucien, edikatè

Nap ankouraje w pou ou achte yon kopi liv sa pou tèt ou, yon zanmi, yon elèv an Ayiti.  Si ou sipòte ou byen dirije yon lekòl, tanpri konsidere entwodwi li nan pwogram lekòl ou a.  Si ou se yon òganizasyon kap sipòte edikasyon an Ayiti, tanpri konsidere bay tout yon klas, tankou 5ieme ane, yon kopi.  Nou ka ede w jwenn yon lekòl pou sipòte.

A pwopo de otè a :

Patrick Lucien

Patrick Lucien, pitit agwonòm Legrand Lucien, moun vil Tòbèk ak yon pwofesè lekòl, Annette Lucien, pran nesans nan lavil Okay.  Li fè etid primè li kay frè Sakrekè yo, nan enpas Lavo, Pòtoprens epi etid segondè li nan kolèj Kanado Ayisyen, toujou nan Pòtoprens.  Apre sa, li te vin kite Ayiti pou li tabli nan vil Boston, Ozetazini kote l te fè etid inivèsitè li nan Northeastern University pou l soti ak yon lisans kòm enjényè eletwònik. Nan láne 2003, li te kòmanse retounen an Ayiti e li te vle kontinye suiv modèl papa li pou li te al soutni jénès nan kominote kote paran li te soti.  Li te fonde avèk madanm li Fondasyon EDEM nan menm láne sa a.  Li te vin fonde sosyete Gwoup Developman Ilavache, otel Village Vakans e li travay avek plizye gwoup pou li te mete 2 fam sou pye nan sid la avek yon mikro kredi.

Contact Information:

Jean-Patrick Lucien

patlucien@yahoo.com

www.edem2.org

Advertisement

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: