Lidèship,Laozi, Lao Tsu, Tao te Ching: kiltive lavèti an’ndan w, lap pwopaje deyò. Kòmanse ak pwòp tèt pa-w. Rès yo ap swiv.


Sa-w byen plante paka dechouke. Sa-w byen kenbe paka glise nan men-w. Sa-a se bonè yon jenerasyon a yon lot. Kiltive vèti pou pwòp tèt pa-w, Vèti ap vin’n reyèl nan lavi-w. Kiltive-l nan fanmi-w, Vèti ap pwopaje sot deyò. Kiltive-l nan vilaj la, Vèti ap grandi. Kiltive-l nan peyi-a, Vèti ap vin’n abondan. Kiltive-lContinue reading “Lidèship,Laozi, Lao Tsu, Tao te Ching: kiltive lavèti an’ndan w, lap pwopaje deyò. Kòmanse ak pwòp tèt pa-w. Rès yo ap swiv.”