#Leadership & #Tao te ching! yon tradiksyon kreyol de sa Lao Tsu panse.


Sa-w byen plante paka dechouke. Sa-w byen kenbe paka glise nan men-w. Sa-a se bonè yon jenerasyon a yon lot.   Kiltive vèti pou pwop tèt pa-w, Vèti ap vin’n reyèl nan lavi-w. Kiltive-l nan fanmi-w, Vèti ap pwopaje sot deyo. Kiltive-l nan vilaj la, Vèti ap grandi. Kiltive-l nan peyi-a, Vèti ap vin’n abondan.Continue reading “#Leadership & #Tao te ching! yon tradiksyon kreyol de sa Lao Tsu panse.”