Entèviou @Rooseveltjf ak Kesner Pharel sou program edikasyon sou Finans, biznis, ak envestiman lap fè an #Ayiti ak Fonkoze pou lajan #diaspora-a voye ka rantre nan biznis


Kesner Pharel ap realize yon seri seminè sou biznis ak envestisman nan anpil gwo vil nan peyi-a. Avèk FONKOZE ak sipo BID (Bank Interameriken Devlopman), li pale ak plis pase 200 jèn nan Potoprens, Fo Libète, Gonayiv sou koman yo ka itilize yon pati nan lajan dyaspora-a voye #Ayiti pou fè biznis. Koute Kesner Pharel kapContinue reading “Entèviou @Rooseveltjf ak Kesner Pharel sou program edikasyon sou Finans, biznis, ak envestiman lap fè an #Ayiti ak Fonkoze pou lajan #diaspora-a voye ka rantre nan biznis”